Wim Ruitenburg's people pictures


1642
family portrait
(Nachtwacht, Rembrandt)
Frans Banning Cocq and
Willem van Ruytenburch
"de jonge heer van Purmerlant
als kapitein geeft last
aan zijn luitenant
de heer van Vlaerdingen
om zijn compagnie schutters te doen marcheren"

Last updated: August 2002
Comments & suggestions: wimr@mscs.mu.edu