Fotoalbums, losbladige ringbanden

Band A. Blad 22

Terug naar Band A21A25         Terugbladeren in Band A

Blad 22, voorkant
A2201.jpg
op de dijk
Foto ontbreekt
A2202.jpg
in de boomgaard.
Bok, Bas en ma. 1935?
A2203.jpg
achter bij tante ing.
In een bootje op de rivier. Tante Ing, vrouw, jongetje, oom Bas en tante Martijn, meisje, opoe, Piet van Es, Leen. 1935?
A2204.jpg
achter bij tante ing.
Bas, oma Valk, oom Bas (van tante Martijn), tante Ing, Piet van Es, opoe. 1935?
Blad 22, achterkant
A2205.jpg
 
Bok, Piet van Es (?), opoe. 1935?
A2206.jpg
 
Tante Aaltje, dochtertje van Aaltje, ma, dochtertje van Aaltje, tante Martijn, opoe. Achter bij Martijn. 1935?
A2207.jpg
 
Ma en de twee dochtertjes van tante Aaltje. 1935?
A2208.jpg
 
Tante Aaltje, opoe met de twee dochtertjes van Aaltje, ma. Achter bij tante Martijn. 1935?

Terug naar Band A21A25         Doorbladeren in Band A